Apa Itu Gurindam? Berikut Penjelasan dan Contohnya!

Posbaru, Pengertian Gurindam – Secara umum, gurindam adalah salah satu jenis puisi melayu lama yang terdiri dari dua baris dalam satu bait dengan rima yang sama dimana baris pertama menyatakan perbuatan sementara baris kedua menyatakan akibat.

Secara bahasa, gurindam berasal dari bahasa India yang mempunyai arti sebuah sajak dua baris seuntai dan menyerupai pantun kilat atau jenis puisi yang memadukan sajak dan peribahasa dengan dua jumlah baris ber-rima A-A serta berisi ajaran budi pekerti maupun nasihat agama.

Sementara menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), gurindam merupakan sebuah sajak yang terdiri dari dua baris yang mana isinya mengandung petuah atau nasihat.

Jenis-Jenis Gurindam

Jenis puisi ini juga terbagi menjadi dua jenis bila dilihat dari segi barisnya, adapun kedua jenis itu adalah sebagai berikut.

  • Berangkai, memiliki kata sama di setiap baris pertama baitnya.
  • Berkait, bait pertamanya berkaitan dengan bait selanjutnya dan bait seterusnya.

Ciri-Ciri Gurindam

Terdapat ciri-ciri dalam jenis puisi satu ini yang tidak ada dalam karya sastra lain, adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

1. Terdiri dari dua baris di setiap baitnya.
2. Memiliki rima A-A.
3. Setiap baris memiliki 10 sampai 14 kata.
4. Setiap baris mempunyai keterkaitan sebab akibat.
5. Berisi kata-kata mutiara, filosofi hidup, atau nasihat (bersifat mendidik)
6. Baris pertama sebab dan baris kedua akibat.

Contoh

Berikut ini merupakan contoh gurindam “Dua Belas” Karya Raja Ali Haji (1884-1857) Pasal 1

Barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh di bilangkan nama.

Barang siapa mengenal yang empat,
maka ia itulah orang yang ma’rifat.

Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

Barang siapa mengenal diri,
maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari.

Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang yang teperdaya.

Barang siapa mengenal akhirat,
tahulah Ia dunia mudarat.

Demikianlah pengertian gurindam beserta jenis, ciri, dan contohnya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian tentang jenis puisi yang satu ini.